Przyroda i klimat – jak pogoda wpływa na ludzi?


Pogoda wpływa na przyrodę i ludzi.  Od warunków środowiska zależą warunki życia na danym obszarze, rodzaj budownictwa i uprawianych roślin.

Specjalne potrzeby

W regionach, w których naturalnymi zjawiskami są groźne kataklizmy, typu: huragany, trzęsienia ziemi stosowane są specjalne technologie budowlane, które zmniejszają ryzyko zagrożenia.  W krajach rozwijających się kataklizmy wywołują olbrzymie spustoszenia i setki ofiar śmiertelnych.

Pogoda wygrywa, a gdzie klimat i przyroda?

W przypadku tsunami, czy huraganów, człowiek przegrywa z przyrodą. Może je przewidzieć, ewakuować mieszkańców, strać się minimalizować straty, ale nie może zapobiec powyższym zjawiskom.

Zjawiska zależne od człowieka – czyli jak zmienia się klimat, czy pogoda i przyroda są od niego zależne?

Powodzenie, susze to kataklizmy, do których w dużej mierze przyczynił się człowiek. Niewłaściwa gospodarka zasobami wodnymi  i leśnymi skutkuje pojawieniem się problemów klimatycznych, które wcześniej występowały sporadycznie. Rodzą się kolejne problemy społeczne, np.: niedożywienie, migracje ekonomiczne, zwrot przestępczości.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *