Dylatacje posadzek – jak je wykonać prawidłowo?

Dylatacje posadzek - jak je wykonać prawidłowo

Posadzka musi być nie tylko ładna, ale przede wszystkim funkcjonalna oraz odporna na warunki atmosferyczne i codzienne użytkowanie, a więc: chodzenie po niej, błoto, piasek, śnieg, mycie i suszenie. Prawidłowe funkcjonowanie posadzki zależy od właściwie przeprowadzonej dylatacji – to znaczy celowo utworzonej szczeliny.  Termin  pochodzi od łacińskiego słowa dilatare, oznaczającego „rozciągać, rozszerzać”. Brak dylatacji posadzki prowadzi do jej pękania i innych szkód.

Dwa rodzaje dylatacji posadzki

Przy wylewach betonowych stosuje dwa rodzaje dylatacji: obwodową i nacinaną. Dylatacja obwodowa wykonywana jest ze spienionego polietylenu. Stosuje się ją na obwodach ścian i elementów łączących się z posadzką, np.: na słupach. Oddziela  pływający podkład podłogowy od innych elementów budynku (ścian, przegród). Dylatacja posadzki obwodowa musi z jednej strony przylegać do ściany, a z drugiej do wylewki betonowej. Daje gwarancję, że podkład nie popęka, ponieważ  w sposób doskonały przyjmuje na siebie naprężenia związane z użytkowaniem budynku i zmianą temperatury.  Kolejnym rodzajem dylatacji posadzki jest dylatacja pozorna, inaczej zwana nacinaną. Wykonywane są przez nacięcie podkładu po zatarcia na około ⅓ grubości. Następnie posadzki zaciera się i uzyskuje się wtedy gładką powierzchnię, a pod nią szczelinę dylatacyjną. W wyniku powyższych działań podkład jest dzielony na mniejsze części i przypomina płytki.

Dylatacja posadzek – jak wybrać?

Od odpowiednio wybranego i profesjonalnie wykonanego systemu dylatacji posadzki zależy bezawaryjne i długotrwałe jej użytkowanie. Wybór odpowiedniego profilu dylatacyjnego nie jest prosty, ponieważ trzeba brać pod uwagę kilka czynników:  wielkość obciążenia eksploatacyjnego, rodzaj  powierzchni, szerokość szczeliny dylatacyjnej, wymogi higieniczne i odporności chemicznej – dla szpitali, przychodni i firm produkujących żywność stosuje się specjalne profile dylatacyjne. Profil dylatacyjny najlepiej uzgodnić z fachowcem, ponieważ źle wykonana dylatacja posadzek może doprowadzić do pęknięć na ścianach.

Systemowe rozwiązania dylatacji posadzek

Rozwiązania dylatacji systemowe posadzki  obejmują następujące typy posadzek: posadzki jastrychowe, posadzki na grubej zaprawie cementowej, posadzki na cienkiej zaprawie klejowej. Dylatacja posadzek jastrychowych wykonana jest  z twardego tworzywa sztucznego i dodatkowo wyposażona w boczne poprzeczki. Dylatacja posadzek na cienkiej warstwie klejowej powinna być przeprowadzona przy zastosowaniu gotowego profil dylatacyjnego. Przy posadzkach z grubej zaprawy cementowej, dylatację przeprowadza się profilem dylatacyjnym  w kształcie klina, wykonanego z twardego PCV.

W przypadku domu jednorodzinnego dylatacja posadzek pozwala na zwiększenie trwałości posadzki i zapobieganie zniszczeniom konstrukcyjnym i uszkodzeniom wynikającym z codziennego użytkowania. Inaczej mówiąc, nie pojawiają się nieestetyczne  szczeliny i pęknięcia. Dylatacja posadzki wykonywana jest niemalże standardowo.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *